Tervetuloa Minden Oy:n sivuille

Vuonna 2012 syntyi konsulttiyritys Minden Oy hoitamaan lähinnä valmistavan teollisuuden moninaisia haasteita. Toteutamme erilaisia operatiivisen johtamisen projekteja sekä vuokrajohtaja-periaatteella, että lyhyempikestoisina konsulttitoimeksiantoina. Osaamisemme perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Vuokrajohtajuus

Joko suunnitellusti tai yllättäen voi yrityksen taipaleella tulla eteen tilanne, jossa joudutaan tekemään merkittäviäkin muutoksia hyvin lyhyellä aikavälillä. Usein tällaisen poikkeavan tilanteen hallitseminen on haaste, jota ei kyetä tai haluta hoitaa yrityksen vakituisilla resursseilla. Silloin kyseeseen tulee kokenut, yritykseen tai henkilöstöön aiemmin sitoutumaton, ulkopuolinen vuokrajohtaja. Tyypillisiä tilanteita ovat mm.

  • yritys on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja tarvitsee toimintaansa selkeän suunnanmuutoksen. 
  • yritys on päättänyt siirtää toimintoja eri yksiköidensä välillä tai lakkauttaa toimipisteitä.
  • yritys on toteuttamassa merkittävää investointi- tai muutosprojektia.
  • toimitusjohtaja tai muu keskeinen johtohenkilö on irtisanoutunut. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi seuraajan valitsemiseen halutaan varata aikaa.

Konsultointi

Perinteisempää strategista ja operatiivista konsultointia tarvitaan erilaisten lyhytkestoisempien projektien läpiviemiseen. Yrityksellä itsellään ei ole tehtävään soveltuvaa resurssia tai se haluaa varmistaa projektin sujuvan toteutuksen ulkopuolisen osaamisen turvin. Tällaisia toimeksiantoja ovat mm. 

  • strategian kehittäminen ja jalkauttaminen; määritetään strategiset päämäärät ja onnistumista mittaavat tunnusluvut ja mittaustavat. Tunnusluvuille luodaan yksityiskohtaiset tavoitteet ja seurantaa varten kehitetään tarkoituksenmukainen työkalu esim. Balanced scorecard.
  • tuotantoon ja hankinta-/toimitusketjun hallintaan liittyvien prosessien virtaviivaistaminen.
  • tavoitteita tukevan ja henkilöstön motivaatiota parantavan aloite-, palkka- tai palkkiojärjestelmän kehittäminen.
  • laatu-, ympäristö- tms. järjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto.
  • toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektit.

Referenssit